Uzaylıları neden icat ettik?

Uzaylı inancının kaynağı nedir? Sekülerleşen dünyayı yeniden büyülemek ve ona bir kozmoloji katmak için mi uzaylı mitini kurduk? Uzaylıları neden icat ettik?

Uzaylılar yeni dünya dinleri arasında önemli yer tutuyor. Antik uzaylı inanışı da bu inançlar arasına katılabilir. İlluminati, enlil, enki, marduk gibi inanışlar da bu duruma örnek olarak verilebilir.

Bu yazıda uzaylı inancının kaynakları, katmanları ve etkileri üzerine düşünmek istiyorum. İnsanların inandığı hikayeler, uzun zamandır ilgimi çekiyor. Uzaylı inancı da bu güçlü inanışlardan. İnanç fenomeninin tarihte doğurabildiği tehlikeleri ise hepimiz biliyoruz.

Günümüzde uzaylı inancı gibi motiflerin popülerleşmesi, ilginç bir tablo oluşturuyor. Diğer hurafelerden fatksız bir alçak kültür fenomeninin popüler kültürün eğlenceli bir malzemesine dönüşmesi nasıl olur?

Öyleyse bu yazıda uzaylı inancının kaynağı üzerine düşünelim. Bu mitin kaynağı nedir? Yeni dünya dinleri neden uzaylılara ihtiyaç duyar? Geçmişin perileri ve cinleri, seküler ve bilimsel dünyada uzaylılara mı dönüştü? Uzaylıları neden icat ettik?

Uzaylı hikayeleri: Görülmeler

Pek çok uzaylı hikayesi, beklenmedik bir karşılaşma ile başlar. Bu olay, çok farklı yerlerde yaşanabilir. Olayın yaşandığı yer bazen, herhangi bir yerdir. Bazense olay yeri, tarihsel açıdan önemli bir yere yakındır. (Örneğin Mısır piramitleri gibi bir antik eserin yakınları olabilir bu yer.)

Uzaylı hikayeleri, bazen sadece gökyüzünde görülen, tanımlanamayan bir nesnenin görülmesinden ibarettir. Bu deneyim, bazen göz yanılmasıdır, bazense birden fazla kişi tarafından hatta bir radar tarafından teyit edilir.

Netflix’in, Unsolved Mysteries dizisinin üçüncü sezonunda, Michigan gölü etrafında 1994’te yaşanan ufo deneyimi anlatılır. 1994’te, aynı gün içerisinde pek çok yöre insanı ışıklı uçan cisim görür. Bu hikayede ilginç olansa bir radar operatörünün de bu olayı cihazıyla doğrulamış oluşudur.

Radar operatörü daha sonra susturulsa da, bilimin desteği bu noktada ilginçtir. Bilim gibi güçlü bir otoritenin desteklediği hikaye, tüm paranormal hikayelerin önüne geçer ve en karanlık korkularımız arasında birinci sıraya yükselir çünkü. Uzaylıları, karanlık korkularımızı canlandırmak için icat etmiş olabilir miyiz?

Uzaylı hikayeleri ve kaçırılmalar

Bazı uzaylı hikayelerinde, insanların kaçırıldığını görürüz. Bu kişiler, uzaylılar tarafından kaçırılarak bunlar üzerinde çeşitli deneyler ya da araştırmalar yürütülür.

Unsolved Mysteries’in (Netflix) Berkshires Ufo’s bölümünde, 1969’da yaşanmış bir uzaylı deneyimi anlatılır. Bu hikayede hem ufo görme deneyimleri, hem uzaylı tarafından kaçırılma deneyimi anlatır.

1969 olayını yaşayan Berkshires’liler, bir ışık tarafından uyuşturulurlar. Birden fazla kişi, deneyim sırasında bayıldı ve hafızasının bir kısmını kaybetti. Bir kasabalı uzay aracının içinde olduğunu hatırladı.

Çok Gizli Ufo Projeleri (Top Secret UFO Projects Declassified) Netflix’te yer alan uzaylı temalı belgesel dizisi. İlk bölümde, ilginç bir kaçırılma vakası anlatılır. Bu hikayede bir ormancı, arkadaşlarının gözleri önünde bir uzay gemisi tarafından kaçırılır ve 5 gün boyunca ortaya çıkmaz.

Ormancı ortaya çıktığında, bir uzay aracı içinde yaşadığı bölük pörçük anıları hazırlamaktadır. Kendisi üzerinde bir tür deney yapılmış ya da tedavi uygulanmıştır. Ormancının bu olayla ilgili kanısı şuydu: kendisi uzay gemisinin ışık huzmesine ya da motoruna fazla yaklaştığı için, belki de sağlığı zarar görmüş ve uzaylılar tarafından tedavi edilmek üzere uzay aracına alınmıştı. Ormancı uzaylıların kendisine bir ameliyat yaptıklarını iddia ediyordu.

Bu hikayede ilginç olan, uzaylı kaçırma olayının kötücül bir olay olarak görülmemesi. Oysa bu olayın muadili olan cinler – periler tarafından kaçırılma hikayesi, tehlikeli sayılırdı. Peri diyarına kaçırılan kişi, verilen bir yiyeceği kabul edip yerse dünyadaki yaşamı sona ererdi. Benzer şekilde cinlerin düğününe katılan kişi, delirip cinler arasında yaşamaya başlardı.

Aslında bu durum, paranormal hikayelerle de benzerlik gösterir. Cin ve peri hikayelerinde görürüz ki, bu varlıklarla iletişim hem nimet hem de lanettir. Cinler bir yere geldiklerinde bolluk ve bereket getirirler, ama bu bereket ani bir olayla kesilebilir ve tam tersine dönerek kötü şans halini de alabilir. Alkarısı gibi paranormal karekterlerin iki yönlü etkileri bu durumu örnekler. Bu karekterler bazı hikayelerde kötülük yaparlar, bazı hikayelerde ise iyilik yaparlar ve bereket getirirler.

Uzaylı hikayeleri ve paranormal bağlantılar

Bazı Uzaylı hikayeleri ile paranormal hikayeler arasında bağlantı kurulmuştur. Unsolved Mysteries ‘in (Netflix) paranormal kolcular (paranormal rangers) bölümü bu bağlantıyı örnekler.

Bu bölümde, Navajo’da yaşanan bazı paranormal olaylar anlatılır. Bu olaylar; kocaayak, deri değiştirenler, ruhlar gibi çok çeşitli konuları içerir. Bu olayların neden bölgede yaşandığı ile ilgili ise bölümün özel bir teorisi vardır.

Bu teori, bölgede yaşanmış bir uzaylı temasına dayanır. Teori, gökyüzünde beliren yaşam ağacına benzer bir ufoya dayanır. Bu görülen sembolün, Navajo’yu özel kılan boyutlar arası bir kapı olabileceği ima edilir. Bu kapının, bölgedeki paranormal hikayelerin kaynağı olan boyutlar arası geçiş olduğu iddiası dikkat çekicidir.

Uzaylıparanormal ilişkisinde bir diğer birleştirici bağlam, spirütüelistlerin (ruhçuluk) teorisidir. Ruhçular, evrendeki canlıların farklı bilinç düzeylerinde olduklarını ve bu düzeylerin onların varlık teorisini de belirlediğini söyler.

Ruhçular, uzaylıların bizden daha yüksek düzeydeki ruhlar olduğunu iddia eder. Reenkarnasyona dayanan bu görüşe göre, tüm ruhlar bir çark içindedir ve giderek deneyimlenirler. Farklı gezegenlerde yaşayan ruhlar, bireysel olarak bilinç seviyesi atlayamazlar sadece, aynı zamanda toplu olarak da seviye atarlar.

Bu anlamda ruhçu ve yeni-ruhçu teorilerde, uzaylılar insanlar ile iletişim kuran üstün ruhlar olarak görünür. Bazı yeni çağ dinlerinde, Sami – İbrani dinlerinin vahiylerini gönderen üstün ruhların uzaylılar olduğuna inanılır. “Mevlana kardeşlik birliği” uzay dini de bu teorilerin bir örneğidir.

Antik uzaylılar ve insanlık tarihindeki izleri

Bazı teorilere göre, uzaylılar insanlık tarihi boyunca insanları ziyaret etmiş ve onları etkilemiştir. Eğer uzaylıların ziyaretini kabul edeceksek, bunun tarihsel süreçte gerçekleşmiş olabileceğini de kabul edebiliriz.

Piyasada çok sayıda antik uzaylı teorisi var. Bunların temel iddiası, uzaylıların çeşitli yollarla insanları etkiledikleri, yönettikleri ya da genlerini aktararak doğasını değiştirdikleridir.

Bazı teorilere göre, uzaylılar insanların Tanrı olarak tanıdıkları figürlerdir. Örneğin Osiris gibi öğretmen tanrılar insanlara tarımı ve şarabı öğretir, Enlil gibi tanrılar insanların yanlışlıkla yaratılmasına sebep olur ve onları hizmetleri için kullanır, Sirius gibi tanrılarsa mitolojik hikayelerle iç içe geçer.

Örneğin Erich von Daniken, Hint vedaları gibi hikayelerdeki uçan araçlar ve ışık içerisinde beliren tanrıları, mitolojik anlatılar olarak görmez. Ona göre bunlar, insanların hayal gücünün ürünü değildir ve insanların uzaylılarla karşılaşmasını anlatır.

Günümüz komplo teorilerinin bazıları da uzaylı ziyaretçilere dayanır. Özellikle İlluminati’nin reptilyan uzaylı ırkının yönetimindeki kötücül bir örgüt olduğu teorisi buna dayanır. Teoriye göre bu örgüt, Marduk’un (uzaylı) yönetimindedir ve insanların üst boyutlara çıkmasının önündeki en önemli engeldir.

Uzaylılar bilimsel mitoloji mi?

Bazı düşünürler, uzaylı inancı ve hikayesinin tarih boyunca geliştirdiğimiz mitolojilerle bağlantılı olduğunu iddia etmiştir. Bu iddia yanlış olmayabilir. Ne de olsa aynı hayaletler, cinler ve periler gibi uzaylılar da geceye sığınır ve gizemlerle ilişkilenirler.

Cinler ve perilerin insanları kaçırması ile, uzaylılar tarafından kaçırılma benzer değil mi? Hayalet görmenin ürkütücülüğü, uzay gemisi ile karşılaşmak ile benzer değil midir? Bilinmeyen her zaman korkutucu değil miydi?

Vampirler kanınızı, ruhunuzu veya nefesinizi emebilir ya da gıdaların özünü çıkarabilir. Çok daha sonra çağımızın o ikonik ötekisi uzaylılar tarafından kaçırılan bu temel saldırıyı klinik araştırmalarla veya insan yumurtalarının veya spermlerin çıkarılmasıyla güncelledi.

Richard Sugg, Periler, s.105

Bir açıklama, aydınlanma ile birlikte dünyanın giderek aklileşmesi ve materyalizmin yükselişinin etkisine dayanır. Bu sürece dünyanın büyüsünün bozulması ismini verebiliriz. Bu süreç insanlarda mitolojik bir ihtiyaç oluşturmuş olabilir.

Uzaylı inancının bu ihtiyacın karşılanması için ortaya çıktığını iddia edemez miyiz? İnsanların gizeme ihtiyacı mı var? Uzaylıları neden icat ettik?

Bu noktada insan türünün ve kültürün mitolojik boyutla zorunlu ilişkisine dikkat çekmek faydalı olabilir. İsmail Gezgin, Homo Narrans kitabında, insanın mitolojik hikayelerle varoluşsal derin bağının izini sürer. Ölüm korkusunun ve yaşamın belirsizliğine ilişkin korkunun, insanı varoluşsal krize sürüklediğine dikkat çeken Gezgin, hikayelerin bu problemlere verilmiş en iyi cevaplar olduğunu söyler.

Ölümü mitlerle örtmeye çalışan yaşam deneyimiyle Homo sapiens sapiens’in inançlı insan olduğunu ve onun kurduğu uygarlığın bir inanç uygarlığı olduğunu söylemek gerekir.

İsmail Gezgin, Homo Narrans, s.62

Bu bağlamda, mitolojik ve gizemli anlatıların kültürün bir yan ürünü olmadığı, bu anlatıların kültürel gelişimin bir parçası olduğu söylenebilir. Hikayeler, dünyayı daha yaşanır ve katlanabilir kılar. Bizi hem köleleştirir, hem de özgürleştirirler.

Ama bu içerisinde yol aldığınız, aynı zamanda muğlak bir alandır. Paranormal hikayelere neden ihtiyaç duyarız gibi bir sorunun, basit ve net bir cevabı yoktur bu yüzden. Hikayeler çok kaynaklı ve çok işlevlidir.

Homo sapiens, zihnini meşgul eden soruların ağırlığı karşısında yine bilinçdışından medet ummuş, arkaik korkularını burada bastırmıştır. Sürekli sorular sormuş, içinde kıvrandığı problemlerini dile getirmiş ve bilinçdışının sınırsızlığından yanıtlar devşirerek, onu bilinç dünyasının süzgecinden geçirerek toplumsal dolaşıma sokmuştur.

İsmail Gezgin, Homo Narrans, s.56

Bu bağlamda, mitolojik hikayelerin bilinçaltı ile ilişkisinin varoluşsal bir gücü olduğunu söyleyebiliriz. Bu bağlamda Uzaylı hikayelerinin de, sekülerleşen dünyanın paranormal hikayeleri olduğu iddia edilebilir.

Bu paranormal hikaye bugün hayatta kalabilmiş, çünkü bilimsel ideoloji içerisinde kendisine uygun kozmolojiyi bulabilmiştir. Belki de bu çevirinin ve yaşam savaşının asıl sebebi, insanın hikayelere duyduğu hayatsal ihtiyaçtır.

Sonuç: Uzaylıları neden icat ettik?

Bu yazıda incelediğimiz uzaylı mitleri, farklı uzaylı hikayelerini örnekliyor. Bunlar gözlem, kaçırılma, tıbbi müdahale gibi çok çeşitli bir deneyim yelpazesi sunuyor. Bu hikayelerin en uç örneklerinde cinsel taciz bile görülebiliyor.

İlk dikkati çeken, uzaylı hikayeleri ile paranormal hikayeler arasındaki benzerliklerdir. Uzaylılar periler gibi insanları kaçırıp hafızalarını silebilir, vampirler gibi onların kanlarını alabilirler, tanrısal hikayelerde olduğu gibi ilahi ışık huzmeleri ile görünebilirler.

İkinci dikkat çeken, uzaylı hikayelerinin gizemli yönüdür. Bu olaylar gece karanlığında ve ıssız yerlerde yaşanır. Yetkililer tarafından bu olaylar yok sayılır. Bu olaylar halk tarafından tabu olarak görülür ve gizlenir.

Üçüncü önemli nokta, uzaylı anlatısının bilimsel çevrelerde yaygın kabul görmemesine rağmen, bilimsel ve fütüristik tonlar taşımasıdır. Bu özellik bu paranormal hikaye türüne, günümüzde bir güncellik katıyor. Ne de olsa bugün perilerin uzaylılar kadar popüler olduğunu söyleyemeyiz.

Sadede gelelim: Uzaylıları neden icat ettik?

İncelememize dayanarak, günümüz uzaylı anlatısının, mitsel ve paranormal anlatıların bir devamı olduğunu söyleyebiliriz. Günümüzün kalpsiz ve materyalist dünyasını büyülemenin pek çok yolunu buldu insanlık. Uzaylı teorisi ve inancı da bu yollardan birisi olabilir.

Sonuç olarak, uzaylı inancı bugün diğer hurafeler, paranormal hikayeler ve komplo teorilerinden farksız bir alçak kültür fenomeni olarak, yeni kozmolojimizde yerini sağlamlaştırıyor. Belki de hurafelerin yeni çağa uyum sağlama stratejilerinden birisidir bu da.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

WordPress.com’da Blog Oluşturun.

%d blogcu bunu beğendi: